Přejít k obsahu

Profil absolventa bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi

Absolvent se orientuje v základních filologických disciplínách aplikovaně ke dvěma studovaným cizím jazykům s možností volby mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou. Ve dvou zvolených cizích jazycích ovládá teorii a praxi základních jazykových rovin (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, stylistika). 

V těchto jazycích zvládá jazykové a sociokulturní kompetence, zejména se zaměřením na oblast ekonomiky, obchodu, služeb a managementu. Ovládá etiketu ústní a písemné komunikace, je seznámen se specifikou obchodní a podnikové praxe v zemích studovaných jazyků a v Evropské Unii obecně. Získal průpravu k překladatelským a tlumočnickým aktivitám v této sféře. 

Mimo filologický základ studia jsou do programu zařazeny předměty ze základů ekonomie, obchodu a služeb. Speciální zaměření absolventa je rozšířeno o předměty z kulturních reálií jazykových oblastí.

Absolventi jsou schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti kreativním způsobem v praxi. Dovedou samostatně realizovat kooperativně komunikační aktivity ve dvou cizích jazycích ve sféře obchodu, služeb, bankovnictví, pojišťovnictví, v advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod. Zároveň však jsou připraveni pokračovat ve vysokoškolském studiu navazujícími magisterskými programy.

 

Pro uplatnění v praxi přicházejí pro absolventy v úvahu:

- firmy a podniky z nejrůznějších oborů podnikatelské činnosti s rozšířenou působností v zemích EU

- podniky a firmy zahraničního obchodu a podniky působící v oblasti služeb

- banky a pojišťovny

- advokátní kanceláře

- poradenské firmy

- překladatelské a tlumočnické kanceláře, reklamní a vydavatelské agentury

- mediální sféra

- instituce státní správy

Patička